Werkplekergonomie

Visie

Peoplefirst heeft met haar werkwijze een niche markt ontdekt. Peoplefirst verkoopt niet uitsluitend een product maar een formule waardoor werkgevers en werknemers ergonomische oplossingen niet langer links hoeven laten liggen. Onze formule staat immers voor de gezondheid & zorg van mensen. Wij zijn van mening dat het gaat om een omslagpunt in het denken over klachten zoals CANS (Complaints of Arm Neck and/or Shoulder voorheen: RSI). Samen met de klant leveren wij een belangrijke bijdrage aan preventie, het bestrijden én het voorkomen van klachten die tot ziekteverzuim kunnen leiden. Binnen onze totaalformule, bieden wij heldere, doordachte adviezen en producten waarin duurzame, innovatieve oplossingen geboden worden die een effectieve bijdrage leveren aan een gezonde organisatie. Peoplefirst levert dus nooit zomaar een advies of product.

Wij zijn niet alleen leverancier, maar ook adviseur. Iedereen kan hulpmiddelen leveren, maar niet iedereen kan deskundig advies geven. Het gaat om oplossingen die werken als er klachten zijn, maar die zeker ook klachten helpen te voorkomen. Met alle nieuwe wetgeving is voorkomen beter dan genezen. De overheden hebben het belang van ergonomie onderstreept en ondersteunen vele aanpassingen geldelijk.

Werkplekanalyse

Om de werkplek te kunnen analyseren stellen wij de deelnemer een aantal vragen. Deze vragen zijn gericht op het 5-W model, werktaken, werktijden, werkdruk, werkplekinrichting en werktechniek. Afhankelijk van de knelpunten kunnen er verschillende maatregelen genomen worden. Door de jarenlange ervaring kan Peoplefirst na een werkplekanalyse precies aangeven welke producten en diensten nodig zijn om tot een zo effectief mogelijke oplossing te komen voor zowel de korte, als ook de lange termijn.

Training & voorlichting

Peoplefirst geeft tijdens de training in groepsverband de werknemers voorlichting over situaties die gezondheidsklachten op de beeldschermwerkplek kunnen veroorzaken. De training heeft altijd een interactief karakter. Wanneer een werkgever deze training/voorlichting organiseert inventariseert Peoplefirst vooraf de wensen, behoeften en knelpunten in het bedrijf. Samen met de opdrachtgever wordt er vervolgens een training op maat gemaakt. De training hoeft zich hierin niet te beperken tot elk aspect van de werkplek maar kan ook adviezen geven over verlichting, cablemanagement, hydro-cultuur, oorzaken van stress e.d.

Ondersteuning RI&E

n de ARBO wet staat dat werkgevers wettelijk verplicht zijn arbo- risico’s te inventariseren. Dit geld zowel voor de kleine als grote bedrijven. U bent verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren, op schrift te stellen en jaarlijks met uw werknemers te bespreken. Bij controle van de arbeidsinspectie moet u de RI&E kunnen laten zien. Indien u zelf niet deskundig genoeg bent om bepaalde riscio’s weg te nemen kunt u de deskundigheid bij Peoplefirst inhuren. Wij kunnen u ondersteunen in de uitvoering van de RI&E en waar nodig oplossingen bieden.

Let op: hebt u niet meer dan 25 werknemers? Dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen, zolang u een RI&E instrument gebruikt dat in uw cao is afgesproken.

Preventie-medewerker

Wanneer u kiest voor een maatwerkoplossing met Peoplefirst en uw bedrijf niet meer dan 25 werknemers telt dan kunt u als werkgever de rol van preventiemedewerker zelf op u nemen. Peoplefirst kan u hierin van dienst zijn. Telt uw bedrijf meer dan 25 medewerkers dan moet u als bedrijf een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer en arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. De risico-inventarisatie en –evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Een aanvraag voor het inschakelen van de diensten van Peoplefirst kan gedaan worden door werknemer, -gever en ARBO- instantie.