Facilitaire ondersteuning

Naast de individuele werkplekken zijn er binnen uw bedrijf nog tal van factoren die de situatie en de werkzaamheden beïnvloeden. Vaak gaat het hierbij om gezamenlijk gebruikte faciliteiten die invloed hebben op de sfeer, de hygiëne, de uitstraling en de veiligheid binnen uw bedrijf. Hierbij kan het ook gaan om eenmalige of structurele diensten ter bevordering van de arbeidssituatie. Peoplefirst is dé partner om met u mee te denken en deze facetten vooral niet te vergeten.

In-en verhuis bewegingen

Gaat u verhuizen of heeft u een interne verhuizing? Hoe en waar moet je de werkplekken van uw werknemers intekenen? U moet met veel aspecten rekening houden tijdens een verhuizing. Niet alleen wilt u de ruimte zo efficiënt mogelijk inrichten, ook moet u rekening houden met arbo technische en ergonomische regels. Om enig overzicht te krijgen in uw specifieke situatie kan Peoplefirst u begeleiden.

Montage werkzaamheden

Vaak heb je als bedrijf te maken met kleine mankementen binnen uw organisatie als losliggende kabels, plinten enz. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Als werkgever bent u daar verantwoordelijk voor. Peoplefirst levert ook een team of persoon die u dagelijks, wekelijks of maandelijks kan ondersteunen in deze (reparatie)werkzaamheden. Hierdoor kunnen de belangrijkste werkzaamheden binnen uw bedrijf continueren en heeft u hier verder geen omkijken meer naar.

Project Management

Peoplefirst staat voor Professioneel Project Management. Deze erkenning wordt ons gegeven door onze diverse opdrachtgevers (zie ook onze referenties).

Peoplefirst treedt binnen totaaloplossing trajecten op als ervaren projectmanager. Wij nemen de verantwoording van een project en zorgen ervoor dat het tot een goed eindresultaat komt. Een project wordt verdeeld in specifieke “producten”. Om over te gaan tot een (deel)levering van het project, moeten de producten voldoen aan het programma van eisen en wensen van de opdrachtgever. Dit is op voorhand vastgesteld. In overleg met de opdrachtgever worden de risico's bepaald en vastgesteld, waardoor de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Wanneer projecten volgens deze methode worden uitgevoerd, is er sprake van een constante dialoog tussen opdrachtgever en Peoplefirst.

Kortom, de door ons gehanteerde projectmanagementmethode staat garant voor:

Arbeidshygiene

In het dagelijkse werk kan er blootstelling optreden aan lawaai, stofdeeltjes, micro-organismen en aan vele andere factoren. De herkenning hiervan, het beoordelen van de blootstelling en het doen van voorstellen ter verbetering is het terrein van de arbeidshygiëne. Peoplefirst heeft voor dit concept vele oplossingen in haar assortiment. Bijvoorbeeld schoonmaakartikelen t.b.v. toetsenbord en muis.

Meubilair op maat

Wilt u dat het meubilair aan bepaalde eisen voldoet? Wilt u vooraf het meubilair laten testen? Bent u op zoek naar een partner die kennis heeft van zaken en met u meedenkt? Dan is Peoplefirst uw partner en kan u voorzien van een onafhankelijk advies omtrent de aanschaf van meubilair.